rp1ceh6dqi8l3ehbyv3sbu6287r4a8
 

WSZYSTKIE EDYCJE

28

WYDARZEŃ

15 450

UCZESTNIKÓW*

PRELEGENTÓW

1 040

310

ORGANIZATORÓW

AMBASADORÓW

735

* nie zawiera danych z edycji 2020 z uwagi na jej zdalny charakter